Texter och dikter ur boken

Varsågod och lyssna när jag läser ett stycke och intervjuas om boken.

Texterna i kursiv stil är saxade ur boken.Denna text handlar om Mikaels uppgivenhet över att inte kunna få hjälp någonstans. Jag hade tillfälligt fått in honom akut på sjukhus i Jönköping, där de tagit emot honom utan att ifrågasätta något då han var uppenbart psykotisk. Efter tre dagar måste han byta sjukhus då han var skriven i Stockholms län. Han var fortfarande psykotisk och väldigt orolig och vågade inte åka med främmande människor så jag skjutsade honom till Stockholm där vi försökte få in honom på något sjukhus. Det var lättare sagt än gjort. Inte på något sjukhus var man intresserad av att ta emot honom och skriva in honom på psykiatrisk avdelning utan hänvisade oss till missbruk, där man inte heller ville ta emot oss eftersom han inte hade några substanser i kroppen och var uppenbart psykotisk och suicidal. Vi åkte hit och dit mellan läkare som uppgav att de läkare som hänvisat oss till dem hade gjort felbedömning. Till sist är det en läkare på en avdelning för alkoholister som förbarmar sig över oss och skriver in Mikael där, med förbehåll att det är en temporär lösning och så fort en alkoholist behöver en plats måste Mikael skrivas ut.


"Jag undrar hur det är ställt med psyk- och beroendevården. Tydligen är det okey att placera en psykotisk och suicidbenägen människa på en avdelning där man uteslutande vårdar alkoholister. Mikael är helt förtvivlad över detta, och känner sig som ett lass sopor som man inte kan sortera ordentligt på återvinningscentralen (så uttrycker han sig). Han misströstar stort nu över att överhuvudtaget få hjälp. Som anhörig blir jag också extremt orolig. Dels för att jag inte kan lita på att Mikael får den hjälp han behöver och dels för att Mikael inte ska orka kämpa när han känner att psykiatrin inte vill satsa på honom."Mikael blir, efter många turer och några olyckliga utskrivningar med självmordsförsök, äntligen inskriven på en avdelning för psykiskt sjuka och där han så småningom skulle få en utredning. Mikael såg verkligen fram mot att få hjälp att förstå varför han fungerade som han gjorde. Denna text är hämtad från ett av tre avsnitt, där Mikaels läkare reflekterar över första mötet med Mikael.


" Framför mig satt en vältränad, ung man. Hans kropp liknade en cirkusartists, van att göra akrobatiska nummer, eller en proffsboxares som en gång hade varit muskulös, men som den senaste tiden hade gått ned mycket i vikt. Mannen, som hette Mikael, hade nyligen lagts in på avdelning 34, på psykiatriska kliniken på Södertälje sjukhus, där jag vid tillfället tjänstgjorde som överläkare. Av den kvinnliga personalen beskrevs han som en man med ytlig charm med en god verbal förmåga, ständigt pockande på uppmärksamheten med utsagor om ett oändligt hjälpbehov för sina psykiska besvär. Den manliga personalen uppfattade honom lite olika. En del manliga skötare beskrev honom på ungefär samma sätt som den kvinnliga personalen hade uppfattat honom. Annan manlig personal, som av någon anledning hade varit tvungna att tillrättavisa Mikael för att han inte följt en basal norm för umgänge på avdelningen, hade uppfattat så mycket underliggande aggressivitet fråån honom att de kände ett obehag."


"Mikael beskrev att han under den senaste tiden hade "flippat ur totalt" och det framkom med all önskvärd tydlighet under samtalet att han inte var verklighetsförankrad och att han uppvisade symtom på nedstämdhet, ångest och självmordstankar. Samtidigt förklarade Mikael att han var psykiskt sjuk, men att han hade förvägrats hjälp av psykiatrin på grund av sin narkomani. Han förklarade att han ville ha hjälp för sina psykiska besvär omedelbart".

Två dikter ur boken

Första dikten beskriver min sons impulsivitet som präglade hans barndom. Han levde för stunden, vilket förde med sig att han hade svårt att rätta sig efter de lärdomar han gjorde efter varje misstag. Likaså kunde han resonera som så att även om han hade gjort en erfarenhet tidigare så fanns det en möjlighet att det kunde bli på annat sätt denna gång. Det var alltid värt att försöka igen. På sätt och vis resonerade han som en kvantfysiker: Det händer aldrig samma sak två gånger. 


Nej alla gånger


Nej säger jag

Nej idag

Precis som igår

Och alla dagar innan

Nej

 

 

Men vad hjälper det?

Vad är ett nej för dig?

Vad betyder det

att du har hört det förut?

 

Ett nej kan bli ett ja

Någon gång.

Kanske

Ingenting är säkert i din värld

Varför ska då ett nej vara säkert?

 

 

Du lever i nuet

I nuet existerar inte alla gånger

I nuet finns bara denna gång

Nej denna gång. Nej idag

 

 

Allt är föränderligt i din värld

När du minst anar

kan det säkra bli osäkert

Ett nej kan bli ett ja

Denna gång. Kanske

Det är när det är som svårast och jobbigast som man utvecklas mest. Särskilt när man lägger ner hela sin själ i att kämpa för att det ska bli bättre, för att det ska bli bra. Som förälder vänder man på sig ut och in för att ens barn ska få en chans till ett bra och värdigt liv. Det kan vara väldigt svårt att se och förstå vad som händer med en själv när man är mitt i processerna med att kämpa för sitt barn. Det var inte alltid en kamp på knivspetsen. Periodvis var det lugnt och jag kunde landa och hämta andan, överblicka och våga hoppas igen. De perioderna kunde jag också reflektera över hur jag själv förändrades, blev starkare och blev bättre på att hantera svåra situationer, och bättre på att känna igen och se processer i andra människor. Hela min resa och mitt liv tillsammans med Mikael har varit mycket av allt; glädje, sorg, oro, kärlek och inte minst tacksamhet. 


Tack för att du finns


Tack för att du finns

Tack för all glädje

och sorg du gett mig


Men framförallt


Tack för alla lärdomar

som jag har fått

tack vare dig


Tack för alla år jag fått med dig

Det har varit tufft och jobbigt

Men det har också gett mig så mycket


Det är tack vare dig

som jag har utvecklats till den jag är idag


Tack vare dig har jag utvecklat

ödmjukhet, gott ledarskap

Förmåga att lyssna till andra

och att förstå och se andra


Utan dig hade jag varit ingenting

Du är en särskild person

och det har också gjort mig särskild